L´AUTOESCOLA DE LES COMARQUES GIRONINES

|
ACCÉS ALUMNES Matricula´t ara!Online és més fàcil
MENÚ
     
Cursos subvencionats
Demana'ns informació
FPC PRO és el nou producte d’FPC per a la formació i reciclatge de professionals i nous professionals de la conducció. A FPC ens adaptem a les necessitats i prioritats dels nostres alumnes amb l’ajuda dels docents més qualificats i experimentats del sector. Som especialistes en seguretat, conducció i transport, i la reputació de les nostres escoles ve donada per l’èxit dels nostres alumnes. Perquè la nostra experiència és el teu millor aliat a l’hora d’assolir els teus objectius.
CAP Inicial
CURSOS CAP DE FORMACIÓ INICIAL DE VIATGERS I/O MERCADERIES Cursos per als que s’inicien en la professió, que consten de 130 hores teòriques i 10 hores pràctiques. Els cursos CAP (Certificat d’Aptitud Professional) estan dirigits a professionals o futurs professionals del transport de viatgers i de mercaderies, formant-los en matèria de transport. Els cursos de formació inicial CAP tenen un examen associat de 100 preguntes que és necessari aprovar per a obtenir el certificat d’aptitud professional.CAP Contínua
CURS CAP DE FORMACIÓ CONTINUA Curs de 35 hores, dirigit a conductors professionals que vulguin renovar el certificat d’aptitud professional i per als que estiguin exempts de realitzar la formació inicial.CAP Ampliació
CURS CAP D’AMPLIACIÓ Els conductors que ja disposen del CAP inicial d’autobús i necessiten treure’s el CAP inicial de camió (o viceversa), han de fer unicament un curs d'ampliació de 35 hores i el corresponent examen de 25 preguntes.C1 Carnet
PER ELS AUTOMÒBILS UNA MICA MÉS PESANTS El permís C1 de conducció és el que permet conduir automòbils d’entre 3.500 i 7.500 quilos i amb un màxim de nou seients, comptant el del conductor. Aquests automòbils poden dur enganxat un remolc de 750kg màxim. S’han de tenir almenys 18 anys per a obtenir-lo!
C Carnet
PELS AUTOMÒBILS PESANTS El permís C de conducció és el que permet conduir automòbils de més de 3.500kg amb un màxim de nou seients, comptant el del conductor. Aquests automòbils poden dur enganxat un remolc de fins a 750kg. L’edat mínima per a obtenir-lo és de 21 anys!C+E Carnet
ENGANXEM UN REMOLC AL CAMIÓ O CONDUÏM UN TRAILER El permís C + E de conducció és el que permet conduir un conjunt de vehicles acoblats compostos per qualsevol automòbil autoritzat en el C i un remolc de més de 750kg. S’han de tenir almenys 21 anys per a obtenir-lo!

D1 Carnet
PER A TRANSPORTAR PERSONES El permís D1 de conducció és el que permet conduir automòbils destinats a transportar persones. L’automòbil ha de tenir un mínim de nou seients i un màxim de 17, comptant el del conductor. Cal saber també que la longitud del vehicle ha de ser de màxim 8 metres. Aquests automòbils poden dur enganxat un remolc que no pesi més de 750kg. Permís per a majors de 21 anys!
D Carnet
PELS QUI VOLEN CONDUIR UN AUTOBÚS El permís D de conducció és el que permet conduir automòbils destinats a transportar persones i amb més de nou seients, comptant el del conductor. Aquests automòbils poden dur enganxat un remolc sempre que no excedeixi de 750kg. S’ha de tenir més de 24 anys per a obtenir aquest permís!


ADR Bàsic
PEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES El curs d'obtenció del permís ADR està destinat a totes aquelles empreses i professionals que vulguin transportar mercaderies perilloses per carretera d'àmbit nacional i internacional. També és d'aplicació a aquelles activitats implicades a aquest transport (embalatge, càrrega, descàrrega, etc). El curs contempla les pràctiques d'extinció d'incendis. Aquest permís s'ha de renovar cada 5 anys.
ADR Cisternes
PEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES EN CAMIÓ CISTERNA És el permis que et permet transportar les mercaderies perilloses en un camió cisterna. Abans d'obtenir la modalitat de cisternes, és necessari estar en possessió del curs bàsic.
C.E. Carretons
CURS DE CARRETONS ELEVADORS El curs de carretons elevadors està dirigit a persones que manipulin o tinguin intenció de treballar amb carretons elevadors. És un curs de 15 hores, de formació teòrica i pràctica, basat en la nova llei de prevenció de riscos laborals.
C.E. Eficient
CURS DE CONDUCCIÓ EFICIENT Curs teòric i pràctic de 4 hores de durada per a particulars i empreses, que té com a principal objectiu disminuir la contaminació atmosfèrica i alhora fer que els conductors/es estalviïn diners conduint d’una manera eficient, cosa que es pot traduir amb un estalvi d’entre un 15-20% en el consum de combustible. A més també millorarem en seguretat vial, en reducció de les despeses de manteniment del vehicle, en augment de la comoditat en la conducció i en disminució de l’estrès.
Curs Tacògraf
CURS TACÒGRAF Curs per a professionals, dirigit principalment a personal d’empreses de transport tant de mercaderies com de viatgers, a fi de que els professionals del volant coneguin i interpretin correctament la nova normativa que regeix sobre temps màxims de conducció i temps minims de descans, millorant així la planificació del transport i evitant possibles sancions.
Riscos Laborals Viaris
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS VIARIS Dirigit a empreses o els responsables de seguretat laboral. Amb l’objectiu de treballar en la línia del coneixement dels riscos laborals viaris i de l’aplicació de mesures correctores en la conducció, perquè els treballadors puguin exercir la seva activitat en condicions de seguretat, modificant certs comportaments insegurs.
Més informació